Institute for Democracy in Eastern EuropeWhat is IDEE?

IDEE Activities 2009

Who We Are

Programs

Publications

Photogallery

Links

Contact Us

How You Can Help

HomeLiquidation of Foundation "IDEE" in Warsaw
Also Known as "IDEE-Warsaw" (2002)


Below are relevant documents, in Polish, Russian, and English, regarding the Foundation "IDEE" in Warsaw, which was liquidated in 2002 for reasons of corruption and malfeasance of its directors. IDEE keeps these documents public for several reasons:

1. We still receive inquiries about that matter;
2. The prosecutor's office in Poland still did not close officially the inquiry into the intentional financial depletion of Foundation "IDEE" by its directors Malgorzata Naimska and Urszula Doroszewska;
3. People responsible for the intentional destruction of Foundation "IDEE" who are mentioned in the enclosed documents still hold public functions in Poland and are being trusted with financial matters;
4. We believe historians of NGOs should study these documents for their negative lessons in the development of civil society in the postcommunist region.


Reasons for the Liquidation of the Foundation "IDEE"of Warsaw, Poland (Eng)
Report on the State of the Foundation "IDEE"of Warsaw, Poland  (Eng)


Likwidacja Fundacji Instytut na Rzecz Demokracji
w Europie Wschodniej (Fundacji "IDEE"), z siedziba
w Warszawie (2002 rok)

Zamieszczamy  ponizej dokumenty (po polsku, angielsku i rosyjsku) dotyczace likwidacji, w listopadzie 2002 roku, Fundacji Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej z siedziba w Warszawie. Fundacja zostala zlikwidowana z powodu wewnetrznej korupcji i dzialan na jej szkode dokonywanych przez Zarzad Fundacji w osobach Malgorzaty Naimskiej i Urszuli Doroszewskiej. IDEE decyduje sie na kontynuowania upubliczniania tych dokumentow z kilku powodow:

1.
Otrzymujemy  ciagle pytania dotyczace tej sprawy;

2. Urzad prokuratorski w Warszawie ciagle nie zakonczyl oficjalnie sledztwa w sprawie zamierzonego finansowego     zbankrutowania Fundacji IDEE przez czlonkinie zarzadu, Naimska i Doroszewska;
3. Obie panie odpowiedzialne za swiadome zniszczenie Fundacji IDEE – Naimska i Doroszewska - i inne wymienione w raporcie osoby (np. Krzysztof Stanowski) - zajmuja ciagle w Polsce stanowiska publiczne i powierza im sie sprawy finansowe;
4. Wierzymy ze historycy sa zainteresowani tymi dokumentami, miedzy innymi by badac negatywne wplywy niektorych organizacji pozarzadowych na rozwoj zdrowego spoleczenstwa obywatelskiego w krajach post komunistycznych.

Sprawozdanie o Stanie Fundacji:  "Instytut Na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej" (Pol)
Uzasadnienie Decuzji o Likwidacji Fundacji "Instytut Na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej" (Pol)


Ликвидация Фонда "Институт Демократии в Восточной Европе"
в Варшаве (2002)


Ниже представлены документы на польском, русском и английском языках о Фонде “Институт Демократии в Восточной Европе”, который был ликвидирован в 2002 по причинам коррупции и должностного преступления руководителей . IDEE хранит открытый доступ к этим документам по следующим причинам:
1. Мы всё ещё получаем вопросы по этой теме
2. Прокуратура Польши до сих пор официально не закрыла дело о “намеренных финансовых растратах “IDEE” руководителями Малгожатой Наимска и Урсулой Дорошевска”
3. Лица, отвечающие за преднамеренную ликвидацию “IDEE” работают по сей день в общественном секторе в Польше и до сих пор им доверяют финансовые дела
4. Мы думаем, что историки НПО должны изучить эти документы, как один из негативных примеров в развитии гражданского общества в постсоветском пространстве.

Решение о Ликвидации Фонда "Институт Демократии в Восточной Европе" (Rus)
Отчет о Состоянии Фонда "Институт Демократии в Восточной Европе" (Rus)

 What is IDEE? | Programs | Publications | Photogallery | Useful Links | Contact | Home

IDEE
1718 M Street,  NW,  No. 147, Washington,  D.C.  20036
 Tel:   (202) 361-9346  · E-mail: [email protected]